Učenice Gimnazije „Niko Rolović“ u Baru i vršnjačke edukatorke za suzbijanje nasilja i govora mržnje na internetu, Anastasija Đonović i Irma Mustafić, u saradnji s pedagogicom Vanjom Rakočević, u srijedu su održale radionicu za učenike Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Baru. Ovo je prva u nizu radionica koje će realizovati do kraja maja.

Radionicu smo započeli razgovorom o osnovnim ljudskim pravima – osnovnom načelu savremenog prava da su svi ljudi jednaki, odnosno istražujući u kojoj mjeri smo svi jednaki i koliko su česte situacije u kojima to upravo nismo. Naravno, kratak video SIGEMBR i ovoga puta bio je uvod za dalju obradu teme: koliko je širenje virusa ksenofobije prikazanog u filmu povezano s našim iskustvima, ali i kako mi reagujemo na mržnju kojoj smo gotovo svakodnevno svjedoci. Pored ključnog pitanja šta preduzeti, značajan dio diskusije odnosio se na to kome se sve možemo obratiti i šta se dešava jednom kada prijavimo nasilje, bez obzira da li smo svjedoci ili oni koji ga trpe. Mladi su prepoznali brojne nedostatke života u maloj sredini (strah da se nasilje prijavi, stigmatizacija među vršnjacima, neprofesionalno ponašanje onih od kojih treba da dobijemo zaštitu i sl.). Kroz zadatak u okviru grupnog rada, učesnici su skicirali scenario za nastavak filma SIGEMBR – šta se dešava u našoj zajednici kada se pojave novi heroji i heroine koji se bore protiv kseno-virusa. Istražujući najadekvatnije odgovore na različite oblike nasilja i predlažući rješenja, fokusirali smo na to da uvijek treba naći pravi način na koji ćemo to uraditi, a da nikako ne ugrozimo sebe kao nekoga ko reaguje i prijavljuje nasilje. Sve grupe su imale zajedničku crtu svojih predloženih rješenja koja se ogledala u tome da nikako ne treba okretati glavu i dozvoliti da se nasilje dešava i širi.

Vršnjačke radionice realizovane su u okvriu projekta „Montenegro without hate“, koji organizuje NVO „35mm“ u saradnji s Volonterskim klubom Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice i Volonterskim klubom „25. maj“ iz Tuzi. Nakon obuke vršnjačkih edukatora, u toku je realizacija vršnjačkih radionica u Podgorici, Tuzima, Ulcinju i Baru. Projekt je finansirao Savjet Evrope.

#MVH
#eyfcoe