Nastavnici/e Srednje pomorske škole iz Kotora, uz saradnju sa učenicima/ama i podršku direktora i pedagoškinje, su tokom novembra 2018. godine, realizovali niz aktivnosti u okviru projekta „Crna Gora bez mržnje 2018“, koji je finansijski podržan od Ministarstva sporta Crne Gore.

Podsjećamo da su učenici/e i nastavnici/e tokom oktobra prisustvovali seminaru „Uloga nastavnika/ca i učenika/ca u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na Internetu“ koji je samo dio aktivnosti sprovedenih u okviru pomenutog projekta koji sprovodi nevladina organizacija „35mm“ iz Podgorice, članica Fondacije „Građanska alijansa“, u saradnji sa Volonterskim klubom Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice.

Nastavnici Nataša Stojanović i Risto Miranović, zajedno sa učenicima, organizovali su dvije radionice na temu „Osvješćivanje stereotipa i predrasuda vezanih za pojedine grupe ljudi“. Radionice su realizovane u dva odjeljenja – trećeg razreda i prvog razreda. Nakon radionica organizovana je diskusiju učenika ova dva odjeljenja sa psihijatrom dr Andrijom Ćetkovićem na temu predrasuda i diskriminacije.

Nastavnice Katija Nikolić i Mira Lakčević, zajedno sa učenicima, realizovale su simulaciju nasilja putem Viber-a. Za tu aktivnost posebno je kreirana učenička Viber grupa na kojoj su neki od učenika imali zadatak da simuliraju zlostavljanje jednog učenika koji je bio „žrtva“ nasilja. Tok ove komunikacije kasnije su prezentovali i analizirali sa učenicima po jednog odjeljenja trećeg i četvrtog razreda.

Nastavnici Ivan Perčin, Vasilije Đurović i Slavko Ostojić organizovali su, sa jednim odjeljenjem trećeg razreda, akciju čišćenja kotorskih bedema. Cilj pomenute aktivnosti bio je unapređenje komunikacije učenika u neformalnom okruženju, kao i osvješćivanje i prevazilaženje stereotipa i predrasuda.

Nastavnici Friderika Pavlović i Ratko Petrović pripremili su i moderirali prezentaciju učenika o neumjesnim komentarima na društvenim mrežama. Prezentacija je realizovana u jednom odjeljenju četvrtog razreda.

Nastavnice Tanja Nikolić i Nataša Perović su sa učenicima organizovale izradu flajera o sajber kriminalu. Učenici/e su flajere podijelili/e u svojim odjeljenjima.

Nastavnici Dragana Stanković i Aljoša Vukašinović kreirali su brošuru kako bi učenike/ce informisali o problemu objavljivanja snimaka sa časa na internetu, a bez odobrenja predmetnog nastavnika. Brošure su podijeljene u svim odjeljenjima škole.

Nastavnici Maja Mršulja, Dragana Franić i Jovan Mršulja, zajedno sa učenicima, organizovali su prezentaciju o nasilju na internetu za jedno odjeljenje prvog razreda.

Nastavnici Marjan Brčić i Živka Radnjić osmislili su scenario a zatim i organizovali igranje uloga za učenike/ce jednog odjeljenja. Na času na kome je izvedena pomenuta aktivnost nekoliko učenika su imali za zadatak da glume žrtve internet nasilja nastalog putem fotomontaža. Nakon igranja uloga uslijedila je diskusija.

Nastavnici Marija Milošević i Željko Gotesgreber sproveli su anketu među učenicima trećeg razreda brodomašinskog smjera. Tema ankete bila je zakazivanje tuča učenika putem interneta.

Nastavnica Mihaela Janović organizovala je prezentaciju na temu nasilja na internetu i psihičkog zdravlja. Prezentacija je održana u drugom razredu.

Direktor Srednje pomorske škole Veljko Botica i pedagoškinja Biljana Petrović-Njegoš, informisali pružili su podršku prilikom organizacije pomenutih aktivnosti, koordinirali i zatim informisali sve zaposlene o aktivnostima svih grupa. O realizovanim aktivnostima upoznata je i šira javnost putem školskog sajta i fejsbuk stranice.