Učenici/e Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Berana su, uz mentorstvo svojih nastavnika/ca, tokom oktobra i novembra 2018. godine, realizovali niz aktivnosti u okviru projekta „Crna Gora bez mržnje 2018“, koji je finansijski podržan od Ministarstva sporta Crne Gore.

Podsjećamo da su učenici/e i nastavnici/e tokom oktobra prisustvovali seminaru „Uloga nastavnika/ca i učenika/ca u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na Internetu“ koji je samo dio aktivnosti sprovedenih u okviru pomenutog projekta koji sprovodi nevladina organizacija „35mm“ iz Podgorice, članica Fondacije „Građanska alijansa“, u saradnji sa Volonterskim klubom Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice.

Prezentaciju naučenog znanja i stečenog iskustva tokom seminara imale su, pred vršnjacima/kinjama, učenice Remka Ramusović i Magdalena Bulajić u saradnji sa nastavnicima Branislavom Miladinovićem i Banetom Boškovićem. Radionica je odrađena uspješno, učenici su naučili nešto novo i svoje znanje će širiti dalje. Osnovni zadatak radionice je bio „uputiti nekome lijepu riječ“.

Još jednu radionicu pod nazivom „Govor mržnje na internetu – zloupotreba ličnih podataka“ realizovali su učenici Milena Šekularac i Aleksa Janičić uz mentorsku podršku nastavnika Aleksandra Bubanje i pedagogice Elide Crnovršanin.

Prisutni/e su imali/e priliku da učestvuju i razgovoraju: o pojmovima vezanim za temu radionice, video klipu „Misli prije nego što postuješ, ne vjeruj svemu što je napisano“, skečevima koji su im priredili njihovi vršnjaci i aktivnosti „Zamjena uloga“.

Treća radionica u OŠ „Vuk Karadžić“ održana je sa učenicima VII razreda a tema kojom su se bavili je bila „lažni profili na internetu“. Tokom radionice učenice Andrijana Kastratović i Bojana Tijanić, uz svesrdnu pomoć nastavnika Ljiljane Paunović i Ljubiše Dobrašinovića, su kroz niz aktivnosti uspjele da upoznaju učenike o opasnosti koja vreba na internetu.

Nakon uvodnih pitanja učenicima/ama su prikazani su filmovi u vezi sa prihvatanjem prijateljstva sa nepoznatom osobom, dijeljenjem fotografija, susretom sa nepoznatom osobom, lažnim predstavljanjem i dr. Uz aktivno učešće svih prisutnih učenice Aleksandra i Bojana su kroz prezentaciju upoznale učenike/ce sa opasnostima koje donosi govor mržnje kao i šta sve može da se desi kada se koristi lažni profili i kako se zaštititi od istih. Nakon završene prezentacije učenici/e su informisani/e o rezultatima ankete koja je sprovedena u školi.

Još jedna od radionica održanih u pomenutoj školi imala je za temu „Govor mržnje na internetu – izbacivanje pojedinca iz grupe“ a realizovale su je učenice Sandra Đukić i Ana Rmuš, sa nastavnicama Milenom Čukić i Mirjanom Dobrašinović.

Radionica je održana sa učenicima/ama IX razreda. Tokom aktivnosti prisutni/e su kreirali letke za informisanje, čime su pokazali interesovanje u suzbijanju nasilja na internetu.