NVO 35mm je u sklopu projekta „Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA“  danas organizovala prvi u nizu onlajn događaja pod nazivom „Dijalozi za Digitalnu agendu“.

‘’Ako nemamo građane koji će imati vještine i znanje ali i svijest da koriste te elektronske usluge, onda zapravo razvoj elektronske uprave ostaje samo slovo na papiru’’ kazala je u uvodnom izlaganju Mirjana Begović, načelnica Direkcije za razvoj e-uprave iz Ministarstva javne uprave.  Begović je istakla da je digitalna pismenost jedan od važnih segmenata koji prepoznaju i institucije, a prepoznat je i u  Nacionalnom izvještaju kao važan činilac primjene elektronskih usluga, dodajući da pozdravlja inicijativu nevladine organizacije 35mm koja je u okviru ovog projekta ICEDA  pokrenula zaista značajne teme digitalizacije i primjene Digitalne agende.

Osim prezentacije ICEDA projekta i aktivnosti koje će se sprovoditi u narednom periodu, na događaju je predstavljeno i istraživanje sprovedeno u okviru praćenja razvoja Digitalne agende na Zapadnom Balkanu, kao  i Nacionalni izvještaj i plan za unapređenje Digitalne agende u Crnoj Gori. Istraživanje je u našoj zemlji sprovela NVO 35mm u saradnji sa kolegama iz DeFacto Consultancy.

U toku prezentacije objašnjeno je da ovaj izvještaj predstavlja temelj za praćenje razvoja e-Uprave i digitalne pismenosti u Crnoj Gori, kako bi se mogao mjeriti dalji napredak u određenim područjima koja su u vezi sa Digitalnom agendom, te daju dodatne preporuke za njeno poboljšanje.

Izvještaj su predstavili Stevan Kandić iz DeFacto Consultancy koji je govorio o metodologiji i podacima koji su prikupljeni i analizirani za potrebe istraživanja, dok je Snežana Nikčević, nacionalna koordinatorka ICEDA projekta ispred NVO 35MM, govorila o razumijevanju, stavu, motivaciji i iskustvu svih interesnih grupa koje su direktno povezane sa pitanjima Digitalne agende.

Nikčević i Kandić su kroz interakciju sa učesnicima ukazali na zaključke i preporuke koje su se našle u Nacionalnom izvještaju za i planu za unapređenje Digitalne agende u Crnoj Gori, a koje se posebno odnose na oblast digitalne pismenosti, strateškog, pravnog i administrativnog razvoja, i sajber bezbjednosti. Nakon prezentacije je usledila i diskusija u kojoj su učestvovali predstavnici javnog i privatnog sektora, i predstavnika organizacija civilnog društva.

Nacionalni izvještaj i plan za unapređenje Digitalne agende u Crnoj Gori možete preuzeti ovdje.

Pristupni link za izvještaj na engleskom jeziku je: DIGITAL AGENDA OBSERVATORY – Country Report and Roadmap for Digital agenda Advancement in Montenegro.

“Povećanje građanskog angažmanju na polju Digitalne agende – ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a implementiraju Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija,  e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), NVO 35 mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija).