Učenici/e Gimnazije „Panto Mališić“ iz Berana, uz mentorstvo svojih nastavnika/ca su tokom novembra 2018. godine, realizovali su niz aktivnosti u okviru projekta „Crna Gora bez mržnje 2018“, koji je finansijski podržan od Ministarstva sporta Crne Gore.

U pomenutoj srednjoj školi realizovana je i „Nedjelja jednakosti“ koja je počela 13. novembra sa ciljem podizanja svijesti među mladima o problemu nasilja na Internetu na osnovu materijalnog statusa pojedinca.

Prvu interaktivnu radionicu pripremili su i vodili nastavnici Lena Zečević i Marko Radojević i učenici Jelena Bojović, Marta Pešić, Saška Obadović, Lazar Živković i Stefan Golubović. Učenici/e su pokazali/e interesovanje za ovu temu i sa pažnjom ispratili sve aktivnosti tokom radionice.

„Nedjelja jednakosti“ nastavljena je i narednih dana kroz aktivnosti Dramskog i Debatnog kluba pomenute škole. Drugog dana realizovane su i radionice i diskusije nakon njih. Trećeg dana izveden je Forum teatar gdje su učenici/e glumili/e scene diskriminacije a zatim i davali rješenje za iste. Debata u KP formatu organizovana je četvrtog dana sa tezom „Odijelo čini čovjeka“. Tokom sedmice sve aktivnosti su snimane pa je peti dan bio rezervisan za prezentaciju postignutog.

U realizaciji događaja „Nedjelja jednakosti“ učestvovali/e su nastavnici/e: Marko Radojević, Lena Zečević, Goran Babović i Milica Novović i učenici/e: Marta Pešić, Jelena Bojović, Saška Obadović, Lazar Živković i Stefan Golubović.

U okviru još jedne od aktivnosti koju su organizovali članovi/ce Učeničkog parlamenta, realizovana je i radionica koja se bavila problemom nasilja na Internetu na osnovu fizičkog izgleda. Radionicu su pripremile i vodile nastavnice Sanja Dašić i Dušica Šćekić i učenici Vasilije Joksimović, Sandra Vesković, Andrea Ralević i Tamara Simonović. Članovi/ce tima su pripremili/e i uradili/e on-line anketiranje 90 učenika Gimnazije, odštampali flajere i realizovali pomenutu radionicu. Gošća radionice je bila Marijeta Mojašević, predstavnica Kancelarije za mlade Opštine Berane, koja je učenike informisala o tom globalnom problemu. Učenik Vasilije Joksimović je predstavio ideju o osnivaju Anonimys chat-a, koji bi za cilj imao adekvatno rješavanje problema i davanje podrške žrtvama nasilja na Internetu. Učenici/e su prikazali/e interesovanje za ovu ideju i sa pažnjom ispratili radionicu.

Osim gore navedenih aktivnosti realizovana je i radionica koja je imala za cilj podizanje nivoa svijesti učenika/ca u borbi protiv nasilja i govora mržnje na Internetu koju su pripremile i realizovale nastavnica Zlatica Obradović i pripravnica Sandra Tmušić, u saradnji sa učenicima Lukom Mićovićem i Lidijom Jokić. Gosti radionice su bili predstavnici Uprave policije – tima za borbu protiv nasilja i govora mržnje na Internetu. Učenici/e su na duhovit i kreativan način, putem skeča, prikazali zloupotrebu fotografija i posljedice zloupotrebe. Svojim vršnjacima/kinjama poslali su poruku o opasnostima koje vrijebaju na Internetu, kao i načine zaštite, prevencije i prijavljivanja istih.

Krajem oktobra, nastavnice Sanja Vešović i Borka Nedović, nastavnik Momčilo Radojević i učenice Isidora Laban i Iva Femić, su na radionici sa učenicima/ama trećih razreda predstavili rezultate on-line ankete, a zatim sa prisutnima organizovali skeč i debatu na temu problema govora mržnje na internetu.

Podsjećamo da su učenici/e i nastavnici/e tokom oktobra prisustvovali seminaru „Uloga nastavnika/ca i učenika/ca u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na Internetu“ koji je samo dio aktivnosti sprovedenih u okviru pomenutog projekta koji sprovodi nevladina organizacija „35mm“ iz Podgorice, članica Fondacije „Građanska alijansa“, u saradnji sa Volonterskim klubom Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice.