Publikacija „Zaustavimo začarani krug mržnje i nasilja“ donosi preporuke u cilju smanjenja diskriminacije i govora mržnje prema LGBTIQ osobama u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na prevenciju i procesuiranje napada na zajednicu, a nastala je u okviru projekta „(Ne)Zaštićeni“ koji je sprovela nevladina organizacija „35mm“ uz finansijsku pomoć Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Pomenuta publikacija sadrži informacije namijenjene svima koji rade na zaštiti ljudskih prava, članovima LGBTIQ zajednice, ali i javnosti, koje mogu uticati na smanjenje diskriminacije i govora mržnje, kao i prevenciju i procesuiranje napada na LGBTIQ zajednicu.

Tokom izrade publikacije obratili smo se relevantnim institucijama i organizacijama kako bi sakupili tačne i važne informacije iz „prve ruke“. Vjerujemo da će prikupljeni podaci biti od značaja, ne samo zajednici, već i okolini, kako bi edukovali i osnažili, uključene u lancu nasilja, da prijave nasilje.

Smjernice i preporuke ispred institucija/organizacija dale su: Milena Krsmanović – samostalna savjetnica u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ana Kalezić – državna tužiteljka u Osnovnom tužilaštvu, Tamara Popović – načelnica Odsjeka za prevenciju i rad policije u zajednici, Milica Špajak – socijalna radnica u nevladinim organizacijama LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni centar (SOGI) i Vanja Rakočević – predsjednica Udruženja pedagoga Crne Gore. Ako znate da publikacija može biti od koristi, apelujemo da je ne zadržite u četiri zida već širite dalje.

Tokom projekta „(Ne)Zaštićeni“ snimili smo i prikazali film „Duga od tame“ o napadima na LGBTIQ osobe, odnosu institucija prema zajednici, slučajevima koji su se desili… Bavili smo se životnim pričama kako bi javnost upoznali sa svim preprekama, problemima i kritičnim situacijama sa kojima se suočavaju pripadnici LGBTIQ populacije. Putem različitih medija (štampanih i elektronskih) i društvenih mreža upoznali smo javnost sa realnim životima pripadnika LGBTIQ zajednice, te stavovima i mišljenjima eksperata koji rade sa zajednicom i u zajednici.

Projektom „(Ne)Zaštićeni“ uticali smo na: povećanje znanja javnosti o problemima sa kojima se suočavaju LGBTIQ osobe; podizanje razumijevanja o pravima LGBTIQ osoba; bolje razumijevanje javnosti o potrebama LGBTIQ osoba; podizanje svijesti javnosti o idejama i vrijednostima LGBTIQ osoba; smanjenje upotrebe govora mržnje i nasilja među građanima koji se zasnivaju na nasilju i mržnji po polu i rodu.