35mm - 35mm je nevladina, neprofitna organizacija sa vizijom promovisanja univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona kako bi pomogla približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i drugim integracionim procesima. Od 2011. godine 35mm je dio Građanske alijanse.

Tag Archives

2 Članaka
ICEDA: Održan jednodnevni trening za novinare u vezi sa Digitalnom agendom

ICEDA: Održan jednodnevni trening za novinare u vezi sa Digitalnom agendom

35mm Admin 0 Komentara

Predstavnici medija, blogeri i studenti novinarstva danas su u okviru online treninga organizovanog u sklopu projekta “Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA“, imali priliku da se upoznaju sa konceptom Digitalne agende, ali i da razgovaraju o značaju i izazovima koje sa sobom donosi digitalna transformacija.

Trening je otvorila Snežana Nikčević, Nacionalna koordinatorka ICEDA projekta, naglasivši da „tehnologija ne mijenja društvo, to rade ljudi“, te da je pričanje ljudskih priča jedan od  efikasnih načina da se publici približi ova tema.

U toku diskusije govorilo se o izazovima sa kojima se novinari suočavaju prilikom izvještavanja o temama povezanim sa Digitalnom agendom, na kakve prepreke nailaze kada je u pitanju izvještavanje o  eUpravi, digitalnoj transformaciji, ili digitalizaciji uopšte. Fokus je bio i na dijalogu o tome na koji način organizacije civilnog društva i institucije treba da pristupe komuniciranju tema u vezi sa Digitalnom agendom, ali i o povjerenju koje je osnov svega.

Kristina Ćetković, Programska direktorica NVO 35mm i koordinatorka projekta PRIME,  govorila je  o perspektivi manjiina, i naglasila da je danas jako teško funkcionisati bez digitalizacije.

Jedan od zaključaka je i da bi olakšan pristup informacijama novinarima pomogao pri pravovremenom i potpunom informisanju, a da su neki od generalnih izazova sa kojima se suočavaju sve interesne strane (uključujući i institucije), otpor prema novom, nerazumijevanje, kao i nedostatak međusektorske saradnje.

„Ako nemamo građane koji će imati vještine i znanje ali i svijest da koriste te elektronske usluge, onda zapravo razvoj elektronske uprave ostaje samo slovo na papiru“, ovo je citat kojim je otvorena sesija u vezi sa elektronskim uslugama i e-Upravom, a ono što je uslijedilo je i razgovor o tome da bez sistemskog razvijanja digitalnih vještina, ali i potpunih i efikasnih e-usluga koje nam pomažu da riješimo stvarne probleme, teško možemo govoriti o povećanoj elektronskoj participaciji.

Opšti zaključak je da mediji mogu i treba da budu “most“ između građana i institucija, ali da je za to neophodno da institucije budu otvorenije, da izbjegavaju suv i administrativni jezik kako bi, pogotovo kada su u pitanju elektronski servisi, koncepti i način rada bili potpuno razumljivi, a samim tim pravilno iskomunicirani. S druge strane, najznačajniji doprinos organizacija civilnog društva ogleda se u konstantnoj edukaciji građana, ali i u kontinuiranom radu da donosiocima odluka predlažu poboljšanja postojećih elektronskih sistema na osnovu stvarnih potreba pojedinaca kojima kroz svoj rad imaju direktan pristup.

*Projekat „Povećanje učešća građana na polju Digitalne agende – ICEDA“ finansijski je podržan od strane Evropske unije i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Sprovode ga Fondacija Metamorfosis (Severna Makedonija), Open data Kosovo (Kosovo), Akademija za eUpravu (Estonija), CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora) i Levizja Mjaft! (Albanija).

Digitalna agenda – trening za novinare

35mm Admin 0 Komentara

⭐️ NVO 35mm u okviru projekta #ICEDA organizuje #trening u vezi sa Digitalnom agendom za Zapadni Balkan.

📚 Trening je otvoren za sve zainteresovane #novinare#blogere, kao i #studente novinarstva koji žele da unaprijede svoje znanje o Digitalnoj agendi.

📝 Trening će obuhvatiti teme kao što su:
🔗 Digitalna pismenost
🔗 Elektronske usluge
🔗 E-uprava

▶️ Prijave se vrše putem linka https://cutt.ly/LjkTbp1.
📍 Obuka će se održati online, putem ZOOM-a, 27. januara 2021. od 10: 00h.
⏰ Rok za prijavu je 22. januar 2021. do 18:00h.


*Projekat „Povećanje učešća građana na polju Digitalne agende – ICEDA“ finansijski je podržan od strane Evropske unije i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Sprovode ga Fondacija Metamorfosis (Severna Makedonija), Open data Kosovo (Kosovo), Akademija za eUpravu (Estonija), CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora) i Levizja Mjaft! (Albanija).