O nama

 

NVO „35mm“ je nevladina, neprofitna organizacija čija je vizija promovisanje univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, u cilju doprinosa pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i ostalim procesima integracije. NVO „35mm“ je članica nevladine fondacije Građanska alijansa od 2011. godine.

VIZIJA I MISIJA:

NVO „35mm“ radi na kreiranju boljeg društva u Crnoj Gori i širem regionu. „Bolje društvo“ podrazumijeva poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, naročito javnu odgovornost i transparentnost vlada i njihovih institucija, ali i slobodu govora građana.

Naša vizija Crne Gore i regiona podrazumijeva pristup pomirenih, multikulturalnih i zrelih demokratskih društava zajednici evropskih država.

Pored brojnih aktivnosti, NVO „35mm“ u je saradnji sa međunarodnim i lokalnim partnerima sprovela projekte sa sljedećim ključnim aktivnostima:

• Otkrivanje kršenja građanskih prava u vezi sa javnim državnim institucijama kroz koordinisanje mrežom „Građanski institut“, koja okuplja četiri institucije i deset organizacija pod jednim krovom. Tokom prve godine rada, građani su ovoj mreži uputili 2.075 žalbi kontaktirajući je lično ili putem telefona, mobilne aplikacije, društvenih mreža i tome slično. Svi članovi pružili su direktnu pomoć građanima zavisno od njihovih potreba, kao što je pružanje informacija, pravno savjetovanje, iniciranje dijaloga sa institucijama ili kompanijama, medijsku pokrivenost, itd.

• Kreiranje društveno-angažovanih filmova, dokumentaraca i ostalog video materijala – kao što je video materijal koji se tiče problema tražilaca azila, izbjeglica, žrtava trafikinga i LGBTIQ zajednice.

• Stvaranje prostora za pomirenje i saradnju u regionu i promovisanje ideje o „društvima bez mržnje“ kroz projekte razvijene za mlade lidere i mlade radnike. Ideja je stvaranje novog obrazovnog alata i poduhvata za rješavanje problema zajednice, naročito one koji se zasnivaju na upotrebi video proizvoda, novih medija i novih tehnologija. Sve do danas, NVO „35mm“ uspjela je da okupi više od 19.000 učesnika i mladih ljudi za učešće u aktivnostima čiji je rezultat razumijevanje ostalih nacionalnosti i kulturnih koncepata, i benefiti aktivizma za društvo „bez mržnje“ za njihova zajednice; ali i razvijanje pozitivnog stava i pružanje podrške za „ostale“ i udruživanje snaga za rješavanje problema na nivou zajednice.

• Kreiranje online prostora za učešće građana u rješavanju problema i e-dekomratije kroz web portal ticeme.se. Oblasti koje su u fokusu od početka su izvještavanje o monitoringu medija tokom parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, govor mržnje u Evropi i diskriminacija u oblasti zapošljavanja u Crnoj Gori.

• Obrazovanje i podrška studentima novinarstva u oblasti istraživačkog novinarstva i posebne medijske vještine – aktivnosti su okupile 50 mladih novinara iz Crne Gore i regiona, zbog istraživačkog novinarstva i tema koje su od velikog značaja za javnost.

Program NVO „35mm“ razvijen je na osnovu ideje o kreiranju jake mreže za saradnju i podršku različitim kritičkim mišljenjima u Crnoj Gori i regionu. Program se zasniva na tri osnovna stuba: građani i civilni sektor, medije i javne i Vladine institucije. Tako sveobuhvatan prostup omogućava značajan uticaj na kreiranje javnog mnjenja i fokus javnih debata na društvo.

Osnovne vrijednosti programa su pristup koji se zasniva na pravima svih građana, sa akcentom na odgovornost vlade i javnih institucija, naročito u odnosu na građane i slobodu kritičkog mišljenja i javno iznošenja stavova. Program uključuje aktivnosti koje su međusobno povezane i koje doprinose uspješnoj implementaciji i održivosti.

 

TIM NVO „35mm“:

Darko Ivanović – osnivač i direktor

Darko Ivanović je iz Podgorice. Nakon završene srednje škole upisao je Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju i Filozofski fakultet u Nikšiću.

Radio je u TVCG i INTV, a autor je i vlasnik produkcije „Robin hud“ od 2006 godine. Pored toga bu mladosti je angažovan i kao saradnik u velikom broju stranih medija, kao i radio stanicama, novininama i brojnim časopisima.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, Odsjek za film i TV-režiju. Fulbright/Humphrey stipendista na studijama mass komunikacije i žurnalistike na Arizona state university/ Walter cronkite school – nakon čega je angažovan na CNN Money u New Yorku kao video producent.

U Crnoj Gori je autor je više od 100 reklama, TV kampanja, dokumentarnih i igranih filmova, iako je najpoznatiji kao autor TV-emisije „Insajder“ i „Robin Hud“. Član je državne Komisije za istragu napada na novinare i Upravnog tijela Sindikata novinara Crne Gore, predavač u Upravi za kadrove na temu „PR i javni nastup“.

Voli filmove, književnosti, graficke novele i video igre. Strastveni je kolekcionar i posjeduje veliku zbirku filmova i stripova.

Ljubitelj muzike i body art-a. Govori nekoliko jezika. Svira saksofon.

 

Kristina Ćetković – konsultantkinja

Kristina Ćetković je rođena u Baru, 21. aprila 1981. godine. U rodnom gradu je završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga upisuje Višu fizioterapeutsku školu, koja kasnije prerasta u Fakultet primijenjene fizioterapije, gdje je položila sve ispite sa osnovnih studija.

Zbog želje da doprinese zajednici u izgradnji boljeg i pravednijeg društva upisala je Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni rad sa mladima“, koji je u Crnoj Gori sprovodio PRONI (Project Of Northern Ireland) ispred Jončoping univerziteta iz Švedske. Nakon završenog kursa počinje da volontira, a zatim i radi u Forumu MNE (Forum Mladi i neformalna edukacija) koji u Crnoj Gori sprovodi programe namijenjene mladima. Kao omladinska radnica vodila je projekte i aktivnosti namijenjene mladima u omladinskim klubovima u Baru i Ulcinju. U više navrata bila je koordinatorka i trenerica tokom omladinskih kampova.

Omladinski rad napušta zbog studentskih obaveza na Fakultetu političkih nauka. Bila je stipendistkinja Opštine Bar. Specijalističke studije je završila na smjeru novinarstvo, a trenutno je na master studijama – Odnosi s javnošću.

Novinarstvom je počela da se bavi, prvo pišući za prvi studentski portal u Crnoj Gori „Tragom“, a kasnije i uređujući rubriku „Univerziteti“. Nekoliko godina radila je na portalu Analitika. Trenutno piše za VICE Srbija i crnogorsko izdanje LGBT magazina „Optimist“.

Od neformalnog obrazovanja koje ima izdvaja završenu „Školu novinarstva“ u organizaciji Instituta za medije Crne Gore, „Školu Rodnih studija“ sprovedenu od strane Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Univerziteta Mediteran i UNDP-a, te „Školu demokratije“ Centra za građansko obrazovanje.

Voli da čita, vozi biciklo… Slobodno vrijeme provodi u šetnji sa psom Pinom.