O nama

35mm je nevladina, neprofitna organizacija sa vizijom promovisanja univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona kako bi pomogla približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i drugim integracionim procesima. Od 2011. godine 35mm je dio Građanske alijanse.

Osnovni cilj „35mm“ je očuvati kredibilitet slobodnog razmišljanja i javnog kritikovanja. Na ovaj način organizacija kontinuirano radi na stvaranju boljeg društva u Crnoj Gori kroz seriju aktivnosti usmjerenih na što veću transparentnost i javnu odgovornost u izvršnoj vlasti. Vizija Crne Gore kao demokratskog društva nezamisliva je bez slobode javne riječi, mogućnosti otvorene kritike i u vezi sa tim, postojanja istraživačkog novinarstva, i, uopšte, vizuelnih medija – koji na najkonkretniji način, najvećem broju ljudi – mogu prenijeti našu viziju. Crna Gora i njena multietničnost i multikulturalnost preduslov su za budućnost u kojoj je Crna Gora centar za regionalno pomirenje i saradnju. Dijalog nakon konflikta na području zapadnog Balkana, neminovan je, i naš je plan da Crna Gora postane inicijator i katalizator pomenutih procesa. Naša vizija Crne Gore i regiona predviđa ulazak ovih pomirenih, multikulturnih i zrelih demokratskih društava u zajednicu evropskih država. „35mm“ se vidi kao klub slobodnih pojedinaca, koji su različitih profesija i dolaze iz raznih geografskih područja, ali dijele zajedničke vrijednosti i koriste mogućnost za zajedničko djelovanje i razmjenu informacija i razmišljanja.

 

TIM NVO „35mm“:

Darko Ivanović – osnivač i direktor

Darko Ivanović je iz Podgorice. Nakon završene srednje škole upisao je Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju i Filozofski fakultet u Nikšiću.

Radio je u TVCG i INTV, a autor je i vlasnik produkcije „Robin hud“ od 2006 godine. Pored toga bu mladosti je angažovan i kao saradnik u velikom broju stranih medija, kao i radio stanicama, novininama i brojnim časopisima.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, Odsjek za film i TV-režiju. Fulbright/Humphrey stipendista na studijama mass komunikacije i žurnalistike na Arizona state university/ Walter cronkite school – nakon čega je angažovan na CNN Money u New Yorku kao video producent.

U Crnoj Gori je autor je više od 100 reklama, TV kampanja, dokumentarnih i igranih filmova, iako je najpoznatiji kao autor TV-emisije „Insajder“ i „Robin Hud“. Član je državne Komisije za istragu napada na novinare i Upravnog tijela Sindikata novinara Crne Gore, predavač u Upravi za kadrove na temu „PR i javni nastup“.

Voli filmove, književnosti, graficke novele i video igre. Strastveni je kolekcionar i posjeduje veliku zbirku filmova i stripova.

Ljubitelj muzike i body art-a. Govori nekoliko jezika. Svira saksofon.

Kristina Ćetković – konsultantkinja

Kristina Ćetković je rođena u Baru, 21. aprila 1981. godine. U rodnom gradu je završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga upisuje Višu fizioterapeutsku školu, koja kasnije prerasta u Fakultet primijenjene fizioterapije, gdje je položila sve ispite sa osnovnih studija.

Zbog želje da doprinese zajednici u izgradnji boljeg i pravednijeg društva upisala je Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni rad sa mladima“, koji je u Crnoj Gori sprovodio PRONI (Project Of Northern Ireland) ispred Jončoping univerziteta iz Švedske. Nakon završenog kursa počinje da volontira, a zatim i radi u Forumu MNE (Forum Mladi i neformalna edukacija) koji u Crnoj Gori sprovodi programe namijenjene mladima. Kao omladinska radnica vodila je projekte i aktivnosti namijenjene mladima u omladinskim klubovima u Baru i Ulcinju. U više navrata bila je koordinatorka i trenerica tokom omladinskih kampova.

Omladinski rad napušta zbog studentskih obaveza na Fakultetu političkih nauka. Bila je stipendistkinja Opštine Bar. Specijalističke studije je završila na smjeru novinarstvo, a trenutno je na master studijama – Odnosi s javnošću.

Novinarstvom je počela da se bavi, prvo pišući za prvi studentski portal u Crnoj Gori „Tragom“, a kasnije i uređujući rubriku „Univerziteti“. Nekoliko godina radila je na portalu Analitika. Trenutno piše za VICE Srbija i crnogorsko izdanje LGBT magazina „Optimist“.

Od neformalnog obrazovanja koje ima izdvaja završenu „Školu novinarstva“ u organizaciji Instituta za medije Crne Gore, „Školu Rodnih studija“ sprovedenu od strane Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Univerziteta Mediteran i UNDP-a, te „Školu demokratije“ Centra za građansko obrazovanje.

Voli da čita, vozi biciklo… Slobodno vrijeme provodi u šetnji sa psom Pinom.