“Do saradnje je došlo nakon mog učešća na Međunarodnom takmičenju u oblasti privrednog prava koje je održano upravo na Kraljevskom koledžu u Londonu, a na kojem je moj tim osvojio prvo mjesto. Nakon takmičenja sam dobila zvaničnu ponudu od Kraljevskog koledža da se pridružim njihovom istraživačkom timu sastavljenom od diplomaca i doktora nauka u oblasti društvenih i humanističkih nauka, koju sam bez oklijevanja prihvatila, i nakon dvogodišnjeg istraživačkog rada nastala je knjiga”.
Studentkinja Pravnog fakulteta Katarina Bošković je u junu objavila i promovisala svoju prvu knjigu pod nazivom „Međunarodno privredno pravo i regulisanje finansijskog tržišta“. Knjigu je izdao Kraljevski koledž u Londonu, gdje je promovisana, dok će u oktobru biti u Crnoj Gori.

“Do saradnje je došlo nakon mog učešća na Međunarodnom takmičenju u oblasti privrednog prava koje je održano upravo na Kraljevskom koledžu u Londonu, a na kojem je moj tim osvojio prvo mjesto. Nakon takmičenja sam dobila zvaničnu ponudu od Kraljevskog koledža da se pridružim njihovom istraživačkom timu sastavljenom od diplomaca i doktora nauka u oblasti društvenih i humanističkih nauka, koju sam bez oklijevanja prihvatila, i nakon dvogodišnjeg istraživačkog rada nastala je knjiga”, rekla je ona.

Na promociji se diskutovalo o međusobnom uticaju i prevazilaženju barijera između prava, ekonomije, tržista i kompanija na domaćem i međunarodnom nivou. Koji su zaključci diskusije?

Neki od zaključaka upućivali su na to da će četiri svjetska trenda biti krucijalna u oblikovanju nove ravnoteže snaga na finansijskom tržištu u predstojećem periodu: globalna nestabilnost, uspon državnog kapitalizma, razvoj novih tehnologija i rat za resurse. Njih generišu mnogi faktori – od regulatornog okruženja, preko fiskalnih pritisaka do političkih i socijalnih nemira, a njihov uticaj će biti dalekosežan i bitno će uticati na sve učesnike na finansijskom tržištu. Upravo u tom procesu se ogleda značaj pravne regulative za funkcionisanje finansijskog tržišta jer će se stabilnost finansijskog tržišta postići, između ostalog, tako što će država adekvatnom pravnom regulativom da reguliše i jasno određuje okvire ponašanja privrednih subjekata, stabilnost u ispoljavanju interesa i ostvarivanju ciljeva, kao i da interveniše u slučajevima povreda pravnih normi na tržištu. Konkretno govoreći o crnogorskom finansijskom tržištu, neophodno je: omogućiti kvalitetniji rad nadležnih institucija, sprovesti promjene zakonskih odredaba u vezi sa garantovanjem svojinskih prava, ojačati pravni sistem, podići sistem kontrole bankarskog sektora na viši nivo, kao i raditi na promociji globalizacije i povezivanja kao neminovnosti modernih ekonomija u 21. vijeku.
Šta je podrazumijevao rad na knjizi i zašto ste odabrali baš ovu temu? Šta će ona donijeti studentima u Crnoj Gori?
Temu „Međunarodno privredno pravo i regulisanje finansijskog tržišta“ odabrala sam iz razloga što je rad na ovoj knjizi, s obzirom na moje profesionalne aspiracije da se bavim međunarodnim biznisom, trgovinom i privrednim pravom, bila idealna prilika da se kroz različita istraživanja bliže upoznam sa brojnim privrednim oblastima, te da shvatim na koje sve načine se industrija prilagođava sa velikim i uspješnim kompanijama na tržištu, i kako uopšte te kompanije treba da budu regulisane i kontrolisane na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Vaša poruka mladima u Crnoj Gori?

Da budu svoji, da se ne obaziru na „dobronamjerne“ savjete da odustaju od snova jer žive u ovoj, a ne u nekoj drugoj zemlji. Iako u takvim savjetima zaista postoji dobra namjera, koja se odnosi na obezbjeđivanje osnovnih egzistencijalnih uslova, uvijek treba da vjerujete da postoji način da radite ono što volite, a da od toga i živite. Samo budite uporni, radite na tome i desiće se sigurno. I uradite nešto na ličnom planu, da bi postali bolje osobe i možda ćete time podstaknuti nekog da uradi isto. To je najveći domet koji imamo, kao pojedinci i kao grupa.

Aktivna u studentskim asocijacijama, nastavlja istraživanja

Katarina Bošković je aktivna članica studentskih organizacija, među kojima se ističe ADAMAS čija je i predsjednica. Angažovana je na brojnim naučno-istraživačkim radovima u oblasti prava, ekonomije i javnih politika u Institutu za pravo i finansije, kao i saradnik i istraživač u Evropskom savjetu za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo. Svoju pravničku praksu ujedno stiče i u advokatskoj kancelariji „Velimirović & partneri“.

Tekst je nastao u okviru projekta „(Ne)Zastupljeni u medijima“, koje medijske organizacije – 35mm i SAFRA (Radio KRŠ), sprovode u Crnoj Gori sa ciljem poboljšanja vidljivosti marginalizovanih grupa. Projekat je finansiran od ambasade Australije u Beogradu. Za sadržaj teksta isključivo je odgovoran autor/ka i on ni na koji način ne odražava stavove donatora i organizacija koje sprovode projekat.