U cilju nalaženja rješenja kada su u pitanju stigmatizacija i diskriminacija, govorili smo sa predstavnicima: medija, političkih partija, državnih organizacija i drugima, tokom radionice održane u Ulcinju u suboru 12. maja.

Predstavnici pomenutih grupa su kroz iskustveno učenje imali priliku da upoznaju sa problemima izbjeglica i tražilaca azila i diskriminacijom koju trpe u potrazi za sigurnom zemljom u kojoj bi mogli da žive.

Tokom radionice učesnici/e su razmišljali kako mogu da doprinesu smanjenju diskriminacije i stereotipa prema ljudima samo zbog njihovog statusa.

Zaključeno je da je uloga medija vrlo važna i da se ovakvim temama mora pristupati sa posebnom pažnjom. Takođe, kada su prava izbjeglica i azilanata u pitanju, kao izuzetno važna je naglašena i uloga političkih partija, institucija, te aktivnost Crne Gore u međunarodnim organizacijama i tijelima.

#MVH
#eyfcoe