📣📣📣 Kroz rad sa partnerima iz regiona pokušali smo da na kreativan način odgovorimo na pitanja:

🔎Šta je Digitalna agenda?
🔎Kojim relevantnim pitanjima se bavi?
🔎 Kakva je njena implementacija na Zapadnom Balkanu?

🎬🗣‼️🆕 Na šta je usmjerena Digitalna agenda i zašto je važna pogledajte u našoj animaciji.

Ova animacija je dio projekta “Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende -ICEDA“, koji kofinansira Evropska unija.

Ova animacija napravljena je uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključivo odgovornost partnera na projektu ICEDA i ne odražava nužno stavove Evropske unije.