Ciljevi

Strateški ciljevi organizacije su:

– Monitoring rada javnih servisa;
– Zagovaranje za regionalno pomirenje i saradnju;
– Promocija principa ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona;
– Podizanje svijesti o društvenim problemima poput konflikta interesa, korupcije, zloupotrebe položaja;
– Promocija i razvoj društveno angažovane filmske industrije;
– Promocija i razvoj istraživačkog novinarstva;
– Edukacija svih zainteresovanih na teme vezane za osnovne ciljeve organizacije.