35mm - 35mm je nevladina, neprofitna organizacija sa vizijom promovisanja univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona kako bi pomogla približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i drugim integracionim procesima. Od 2011. godine 35mm je dio Građanske alijanse.

35mm

Prostor za marginalizovane grupe i dalje relativno mali

35mm 0 Komentara

Štampani mediji u decembru 2017. i januaru 2018. godine su izvještavali o marginalizovanim grupama kao što su mladi i maloljetnici, žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga, poštujući Kodeks novinara/novinarki Crne Gore. Ipak, prostor koji su marginalizovane grupe dobile u štampanim medijima je relativno mali, oni sami uglavnom nisu izvor informacija i njihovi se stavovi ne prenose.

Detaljnije

Silom na sedmu – slučaj Crna Gora

35mm 0 Komentara

Dokumentarni film „Silom na sedmu – slučaj Crna Gora“, nastao u saradnji NVO „35mm“ i novinarki „Vijesti“ Svetlane Đokić i Tatjane Ašanin – želja je da se u trajno nasljeđe budućim generacijama ostavi podsjetnik na priče o crnogorskim novinarima/kama i njihovim životima koji su u opasnosti samo zbog posla koju su izabrali, želje da istražuju i o tome obavijeste građane.

Detaljnije