35mm - 35mm je nevladina, neprofitna organizacija sa vizijom promovisanja univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona kako bi pomogla približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i drugim integracionim procesima. Od 2011. godine 35mm je dio Građanske alijanse.

35mm Admin

Virtuelni i realni svijet su djelovi istog svijeta

35mm Admin 0 Komentara

Problemom nasilja i govora mržnje proaktivnije treba da se bave nadležne institucije, a rješavanje pomenutog problema zahtijeva ne samo međusektorsku saradnju već i uključivanje vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i roditelja i staratelja djece koja su vršila nasilje ali i bila žrtva istog, zaključak je konferencije „Uloga vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na internetu“. Detaljnije