Zvanično je osnovana krovna organizacija mladih u Crnoj Gori. Mrežu za mlade Crne Gore osnovalo je 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, kao i savezi i unije mladih.

Juče su, nakon više od godinu dana, tokom kojih je Inicijalni odbor Mreže, na osnivačkoj skupštini usvojena ključna dokumenta za formiranje ove krovne organizacije mladih, kao i njena upravljačka struktura.

Na sjednici je, uz prisustvo donatora, predstavnika nadležnih institucija, mladih iz političkih partija i  predstavnika organizacija članica Mreže među kojima je bila i delegatkinja 35mm, predstavljena misija, vizija, ciljevi i vrijednosti za koje će se zalagati Mreža.

U uvodnom izlaganju je članica Upravnog odbora Andrijana Radović naglasila važnost činjenice da pitanje mladih nije pitanje jedne institucije ili jedne organizacije, već pitanje svih nas, odnosno pitanje razvoja društva, a predsjednik Upravnog odbora, Miloš Marković kazao je da vjeruje da će Mreža postati ključni akter u zalaganju za bolji položaj mladih u Crnoj Gori i glas mladih koji mora da se čuje.

Događaju je prisustvovao i direktor Direktorata za mlade pri Ministarstvu za sport i mlade, Nenad Koprivica, koji je govorio o zakonskim uslovima za osnivanje ovakvog saveza koji su osnivanjem Mreže ispunjeni,  i da će sada imati priliku da uspostave konkretniju i formalniju saradnju sa ovom organizacijom: ,,Saglasan sam sa tim da pitanje mladih nije samo pitanje jednog ministarstva i da su formiranje novih mehanizama i uvezivanje sa već postojećim, uzeći u obzir Direktorat i Savjet za mlade u institucionalnom smislu i nacionalnu strategiju za mlade kao pravni okvir, ključni u narednom periodu. Ministarstvo svakako možete smatrati velikim partnerom.“ 

Podršku događaju putem video poruke poslala je i nova šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, koja je čestitala mladima na formiranju mreže ovog tipa i poželjela uspješan rad: ,,Uvjeravam vas da će uspostavljanje dijaloga sa mladima biti jedan od prioriteta Delegacije tokom mog mandata, zato što je veoma bitno da se mladi uključe u procese donošenja odluka, a samim tim i proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

Direktorka Fonda za aktivno građanstvo, Anica Maja Boljević, čestitala je delegatima na istrajnosti u formiranju Mreže: ,,Možda vi to još ne znate, ali moram da kažem da prisustvujemo istorijskom događaju, koliko god to neskromno zvučalo, a koji će u mnogome poboljšati položaj mladih i dati priliku za njihovu saradnju i povezivanje.“

Jovana Majstorović, ispred Upravnog odbora Evropskog omladinskog foruma, koji predstavlja krovnu organizaciju mladih na nivou Evrope, čestitala je delegatima na zvaničnom osnivanju Mreže: ,,Crna Gora je jedina država Zapadnog Balkana u kojoj do sada nije formiran savez ovog tipa i raduje me što se to napokon dešava. Dolazim iz organizacije koja okuplja preko 100 krovnih organizacija mladih iz cijele Evrope i raduje me što će se tom društvo pridružiti i mreža iz Crne Gore.“

U okviru online panel diskusije, koja je organizovana drugog dana skupštinskog zasijedanja, govorilo se o regionalnoj saradnji krovnih organizacija. Delegatima i gostima svečanog dijela sjednice su se putem ZOOM platforme obratili predstavnici krovnih organizacija mladih iz regiona: Krovna organizacija mladih Srbije, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Mreža mladih Hrvatske. Predstavnici ovih krovih organizacija su čestitali Crnoj Gori na novoj Mreži za mlade i ukazali na potrebu za konkretnijom regionalnom saradnjom. Dodatno, kroz panel diskusiju su predstavljena njihova dosadašnja iskustva, prilike i prepreke u radu, kao i prijedlozi za bolji rad krovnih organizacija.