35mm - 35mm je nevladina, neprofitna organizacija sa vizijom promovisanja univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona kako bi pomogla približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i drugim integracionim procesima. Od 2011. godine 35mm je dio Građanske alijanse.
ICEDA: Održana radionica za državne službenike u vezi sa Digitalnom agendom

ICEDA: Održana radionica za državne službenike u vezi sa Digitalnom agendom

Predstavnici i predstavnice crnogorskih institucija su u petak, 29.01. u okviru radionice organizovane u sklopu projekta “Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA“, imali priliku da čuju više o Digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, s ciljem zajedničkog diskutovanja njenih elemenata trenutno najrelevantnijih za Crnu Goru.

Glavna svrha ove radionice koja se održala online (putem Zoom platforme) bila je upoznavanje predstavnika državnih institucija (državnih službenika) iz relevantnih institucija u Crnoj Gori sa važnim aspektima Digitalne agende, kao i prenošenje dobrih praksi iz Estonije, kao zemlje-prijestonice digitalnih usluga, u vezi sa digitalnom transformaciom i razvojem kapaciteta koji su potrebni da Digitalnu agendu unaprijedimo na lokalnom i nacionalnom nivou.

Digitalna agenda je inicijativa Evropske unije, koja je 2018. godine proširena i usvojena za 6 zemalja zapadnog Balkana. Ovaj onlajn trening je dio projekta „Povećavanje građanskog učešća na polju Digitalne agende – ICEDA „, koju sufinansira Evropska unija, a koja se sprovodi u 6 zemalja (Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Albanija i Estonija). ICEDA je projekat regionalnog karaktera, u okviru kojeg organizacije iz Zapadnog Balkana imaju zadovoljstvo da sarađuju  sa estonskom NVO e-Governance Academy (eGA) i eskpertima iz oblasti e-uprave.

Radionicu je otvorila Snežana Nikčević, Nacionalna koordinatorka ICEDA projekta, i akcenat stavila na dijeljenje znanja i primjera dobre prakse, stečenih kroz obučavanje od strane estonske NVO eGovernance Academy.

Sekretarka Odbora udruženja za informacione i komunikacione tehnologije Privredne komore Crne Gore, Nada Rakočević, govorila je o digitalnim kompetencijama, njihovoj važnosti, kao i načinima za unapređenje komunikacije koristeći dostupne digitalne alate.

Radionici su prisustvovale samostalne savjetnice u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Popović, Daliborka Spaić i Tatjana Miranović; šefica Odsjeka za razvoj portala i servisa pri Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija  Vesna Simonović; samostalni savjetnik u Ministarstvu ekonomskog razvoja Viktor Berishaj; samostalna savjetnica u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Milica Joksimović; pomoćnica direktora u Centru za informacioni sistem Glavnog grada Dejana Radović, kao i samostalne referentkinje Opštine Pljevlja – Ljiljana Kečina i Zorka Mišović.

Ovaj događaj bio je i idealna prilika za razgovor o tome na koji način civilni sektor može, u saradnji sa institucijama, pomoći postizanju ciljeva kojima Crna Gora teži u procesima demokratizacije i modernizacije društva, a koji su direktno u vezi sa Digitalnom agendom i procesom digitalne transformacije, posebno u svijetlu godine obilježene pandemijom Covid-19.

ICEDA: Održan jednodnevni trening za novinare u vezi sa Digitalnom agendom

ICEDA: Održan jednodnevni trening za novinare u vezi sa Digitalnom agendom

35mm Admin 0 Komentara

Predstavnici medija, blogeri i studenti novinarstva danas su u okviru online treninga organizovanog u sklopu projekta “Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA“, imali priliku da se upoznaju sa konceptom Digitalne agende, ali i da razgovaraju o značaju i izazovima koje sa sobom donosi digitalna transformacija.

Trening je otvorila Snežana Nikčević, Nacionalna koordinatorka ICEDA projekta, naglasivši da „tehnologija ne mijenja društvo, to rade ljudi“, te da je pričanje ljudskih priča jedan od  efikasnih načina da se publici približi ova tema.

U toku diskusije govorilo se o izazovima sa kojima se novinari suočavaju prilikom izvještavanja o temama povezanim sa Digitalnom agendom, na kakve prepreke nailaze kada je u pitanju izvještavanje o  eUpravi, digitalnoj transformaciji, ili digitalizaciji uopšte. Fokus je bio i na dijalogu o tome na koji način organizacije civilnog društva i institucije treba da pristupe komuniciranju tema u vezi sa Digitalnom agendom, ali i o povjerenju koje je osnov svega.

Kristina Ćetković, Programska direktorica NVO 35mm i koordinatorka projekta PRIME,  govorila je  o perspektivi manjiina, i naglasila da je danas jako teško funkcionisati bez digitalizacije.

Jedan od zaključaka je i da bi olakšan pristup informacijama novinarima pomogao pri pravovremenom i potpunom informisanju, a da su neki od generalnih izazova sa kojima se suočavaju sve interesne strane (uključujući i institucije), otpor prema novom, nerazumijevanje, kao i nedostatak međusektorske saradnje.

„Ako nemamo građane koji će imati vještine i znanje ali i svijest da koriste te elektronske usluge, onda zapravo razvoj elektronske uprave ostaje samo slovo na papiru“, ovo je citat kojim je otvorena sesija u vezi sa elektronskim uslugama i e-Upravom, a ono što je uslijedilo je i razgovor o tome da bez sistemskog razvijanja digitalnih vještina, ali i potpunih i efikasnih e-usluga koje nam pomažu da riješimo stvarne probleme, teško možemo govoriti o povećanoj elektronskoj participaciji.

Opšti zaključak je da mediji mogu i treba da budu “most“ između građana i institucija, ali da je za to neophodno da institucije budu otvorenije, da izbjegavaju suv i administrativni jezik kako bi, pogotovo kada su u pitanju elektronski servisi, koncepti i način rada bili potpuno razumljivi, a samim tim pravilno iskomunicirani. S druge strane, najznačajniji doprinos organizacija civilnog društva ogleda se u konstantnoj edukaciji građana, ali i u kontinuiranom radu da donosiocima odluka predlažu poboljšanja postojećih elektronskih sistema na osnovu stvarnih potreba pojedinaca kojima kroz svoj rad imaju direktan pristup.

*Projekat „Povećanje učešća građana na polju Digitalne agende – ICEDA“ finansijski je podržan od strane Evropske unije i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Sprovode ga Fondacija Metamorfosis (Severna Makedonija), Open data Kosovo (Kosovo), Akademija za eUpravu (Estonija), CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora) i Levizja Mjaft! (Albanija).

Događaj Regionalni dijalozi za Digitalnu agendu održan 22.01.2021

Događaj Regionalni dijalozi za Digitalnu agendu održan 22.01.2021

35mm Admin 0 Komentara
U okviru projekta „Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA“, Fondacija Metamorphosis (Sjeverna Makedonija) u partnerstvu sa Levizja MJAFT (Albanija), Open Data Kosovo (Kosovo), NVO 35MM (Crna Gora) i CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija) u petak 22.01. 2021 organizovali su onlajn događaj pod nazivom „Regionalni dijalozi za Digitalnu agendu“.
Događaju je prisustvovalo 175 predstavnika civilnog društva, institucija, medija i građana Zapadnog Balkana, a sastojao se od kratke prezentacije regionalnog istraživanja pod nazivom ‘’Polazno istraživanje stanja razvoja e-uprave i digitalne pismenosti u ciljanim zemljama zapadnog Balkana 2020’’, nakon čega je uslijedila diskusija o poboljšanju trenutnog stanja razvoja e-uprave i digitalne pismenosti u gorepomenutim zemljama.
Nakon prezentacije istraživanja, uslijedila je diskusija za unapređenje razvoja e-uprave i digitalne pismenosti u ciljanim zemljama Zapadnog Balkana, kojoj su prisustvovali predstavnici institucija i organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana. Među predstavnicima institucija bili su Romina Kostani – direktor Direktorata za inovacije i IPA e-vladu (Albanija)Romina Kostani – direktorica Direktorata za inovacije i IPA e-vladu (Albanija), Fjolla Restelica, Projekat KODE pri Ministarstvu ekonomije i zaštite životne sredine (Kosovo), Bojana Bajić, generalna direktorica Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija Crne Gore (Crna Gora), Solza Kovachevska, državna savjetnica u Ministarstvu za informaciono društvo i administraciju (Sjeverna Makedonija), Žarko Dakić – IT savjetnik, član Savjeta grada Pančeva (Srbija). Organizacije civilnog društva koje su učestvovale u diskusiji su članovi ICEDA mreže, odnosno Aldo Merkoci – koordinator projekta u Levizja MJAFT (Albanija), Blerina Ramaj – koordinatorka projekta u Open Data Kosovo (Kosovo), Snežana Nikčević – koordinatorka projekta u 35mm (Crna Gora) ) i Filip Milenković koordinator projekta u CRTA (Srbija).
Zaključci diskusije u velikoj mjeri su se poklopile sa zaključcima i preporukama regionalnog istraživanja. Naime, svrha digitalizacije je pojednostavljivanje procesa i poboljšanje života građana, a pandemija Covid-19 je dalje naglasila značaj i potrebu digitalizacije institucionalnih usluga, njihovo pojednostavljenje, kao i potrebu za digitalnim opismenjavanjem građana kako bi te usluge mogli da koiste online, umjesto da tradicionalno “čekaju na šalteru“. Naravno, moramo biti svjesni da kada se u pitanju inovacije i digitalna rešenja, neophodno je osigurati njihovu održivost i sigurnost i implementaciju kroz sistemski pristup. Dalje, neophodno je da institucije iz regiona sve e-usluge centralizuju i učine ih potpuno digitalnim, od trenutka prijave do trenutka prijema usluge. Podizanje kolektivne svijesti o prednostima digitalizacije cjelokupne populacije takođe je bio jedan od opštih zaključaka i  predstavljen je i kao jedan od zajedničkih izazova na kojem treba raditi u narednom periodu.
U skladu sa rezultatima istraživanja, predstavljena je i takozvana mapa, odnosno lista od 18 preporuka za unapređenje u prioritetnim oblastima za unapređenje Digitalne agende u regionu, a koje su dostupne u istraživanju koje možete preuzeti ovdje.

Digitalna agenda – trening za novinare

35mm Admin 0 Komentara

⭐️ NVO 35mm u okviru projekta #ICEDA organizuje #trening u vezi sa Digitalnom agendom za Zapadni Balkan.

📚 Trening je otvoren za sve zainteresovane #novinare#blogere, kao i #studente novinarstva koji žele da unaprijede svoje znanje o Digitalnoj agendi.

📝 Trening će obuhvatiti teme kao što su:
🔗 Digitalna pismenost
🔗 Elektronske usluge
🔗 E-uprava

▶️ Prijave se vrše putem linka https://cutt.ly/LjkTbp1.
📍 Obuka će se održati online, putem ZOOM-a, 27. januara 2021. od 10: 00h.
⏰ Rok za prijavu je 22. januar 2021. do 18:00h.


*Projekat „Povećanje učešća građana na polju Digitalne agende – ICEDA“ finansijski je podržan od strane Evropske unije i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Sprovode ga Fondacija Metamorfosis (Severna Makedonija), Open data Kosovo (Kosovo), Akademija za eUpravu (Estonija), CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora) i Levizja Mjaft! (Albanija).

Za izlazak iz devedesetih neophodno promovisati istinu

Za izlazak iz devedesetih neophodno promovisati istinu

35mm Admin 0 Komentara

Istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana Crne Gore o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije govore da postoji nerazumijevanje o ulozi Crne Gore u ratovima devedesetih. Četvrtina ispitanih građana smatra da se Crna Gora branila u ratovima, 16 odsto mišljenja je da u ratovima nije učestvovala, a isto toliko njih da je bila agresor, dok su ostali mišljenja da je Crna Gora bila prisiljena da u ratovima učestvuje.

Kada je u pitanju suočavanje s prošlošću, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević smatra da bi prvi korak buduće vlasti trebalo da bude sačinjavanje strategije za suočavanje s prošlošću.

– Ta strategija bi trebalo da bude usmjerena na zadovoljenje prava žrtava na istinu o zločinima i sudbini nestalih, na pravdu u pogledu krivične odgovornosti, na naknadu štete i spomenike, ali koja bi pored toga obuhvatila i posebne mjere protiv ponavljanja zločina, u kakve spada npr. preispitivanje savremene istorije koja se uči u školama – kaže Gorjanc Prelević.

Da su ratni zločini nedovoljno i pogrešno procesuirani zaključak je i Evropske komisije koji se može pročitati u njenim godišnjim izvještajima o Crnoj Gori od 2013. do danas. Gorjanc Prelević smatra da je za zadovoljenje krivične pravde važno obezbijediti nadležnog državnog tužioca kome je stalo do istraživanja i procesuiranja ratnih zločina.

– Iako su mnoge žrtve dobile naknadu štete, nisu sve dobile obeštećenje koje zaslužuju, pretežno zbog vrlo restriktivnog tumačenja pravila o zastarjelosti potraživanja od strane Vrhovnog suda. Obeštećenje i preostalih žrtava ne bi predstavljalo znatno opterećenje za državni budžet – ističe Gorjanc Prelević.

Istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana Crne Gore o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koje je objavila Akcija za ljudska prava govori da četvrtina ispitanika smatra da se Crna Gora branila u tim ratovima, 16 odsto je kazalo da u ratovima nije učestvovala, a isto toliko njih da je bila agresor, dok su ostali mišljenja da je Crna Gora bila prisiljena da u ratovima učestvuje. Gorjanc Prelević kaže da je za takvu diskrepancu zaslužna dominacija politke nad istorijskim činjenicama.

– Iako je predsjednik Đukanović svakako imao dobar razlog da 2000. godine izrazi žaljenje zbog napada na Dubrovnik, opet je forsirana neistina da Crna Gora zapravo i nije učestvovala u ratovima i da ih nije podržavala. Što se prije taj problem prevaziđe i istorijski udžbenici usklade s istorijskim činjenicama, to će i Crna Gora brže napredovati kao zrelo demokratsko društvo – kaže Gorjanc Prelević.

Početkom oktobra predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić otvorio je u Podgorici Informaciono-dokumentacioni centar u kojem su smještene sve dostupne građe u vezi sa ratnim zločinima tokom devedesetih, a gdje posjetioci mogu da pristupite raznim štampanim, elektronskim, audio i video materijalima koji se bave ovom tematikom. Predsjednik Skupštine istakao je važnost informativne i edukativne komponente IDC-a naročito zbog činjenice da su istraživanja javnog mnjenja pokazala da građani Crne Gore pokazuju „nizak nivo poznavanja i interesovanja za teme ratnih zločina koji su se dogodili tokom devedesetih godina“.

– Otvaranje Informaciono-dokumentacionog cenatra (IDC) podsticaj je pomirenju i saradnji, kao vrijednostima koje treba njegovati u cilju daljeg unapređivanja odnosa na području bivše Jugoslavije – poručio je Bečić na otvaranju Centra.

Informaciono-dokumentacioni centar nastao je u okviru projekta Inicijative mladih za ljudska prava – „Odgovornost za prošlost“, čiji je cilj  istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina koji su se dogodili tokom devedesetih na teritoriji Crne Gore.

– Pored publikacija i knjiga u IDC-u su dostupne i optužnice, presude, rješenja sudova, a sve u cilju boljeg upoznavanja javnosti sa širom slikom onog što se dešavalo u Crnoj Gori, a sa čime mnogi nisu upoznati. Centar je otvoren za sve posjetioce, a naročito su dobrodošli novinari, studenti, istraživači i svi oni kojima može poslužiti naša građa za njihove radove i istraživanja. Materijale iz Centra mogu koristiti i nadležni iz tužilaštva u slučajevima procesuiranja ratnih zločina – kazala je programska direktorica Inicijative mladih za ljudska prava Aleksandra Vukčević.

Na pitanje koji bi naredni koraci države trebalo da budu kada je tema „suočavanje s prošlošću“ u pitanju, Vukčević kaže da je ohrabrujuće to što ratni zločini ne zastarijevaju, te da bi najvažniji korak trebalo da bude ponovno otvaranje istraga i postupaka za njih.

– A to dalje znači i podizanje optužnica po komandnoj odgovornosti, saizvršilaštvu i pomoći učiniocu, što Crna Gora nije radila. Bitno je i da crnogorska javnost bude upoznata sa dešavanjim iz devedesetih i spremna da snosi odgovornost za njih. Zatim, obilježavanje tih dana i podizanje spomen obilježja u mjestima gdje su se ratni zločini dogodili bi takođe bio jedan značajan korak, ali i da u tim danima naročito vidimo kako političare, tako i predstavnike sudstva i tužilaštva – kazala je Vukčević.

Iz Inicijative mladih za ljudska prava kazali su da od Skupštine koja im je bila partner tokom osnivanja IDC-a očekuju da radi na ispunjenju dogovorenih obaveza, te da će nakon godinu dana od otvaranja Centra sva prikupljena građa i dostupan materijal preći  u nadležnost Skupštine Crne Gore koja se obavezala da isti čuva i učini dostupnim svim zainteresovanim licima.

– To bi ujedno pokazalo i spremnost države da pokaže odgovornost prema ovoj važnoj temi i da samim tim započne proces suočavanja države sa ratnim nasljeđem iz devedesetih – zaključila je Vukčević.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Podrška EU integraciji u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24” koji je podržan od Fonda braće Rokfeler. Stavovi izneseni u ovom tekstu ne moraju odražavati mišljenje donatora koji je podržao projekat.

Milica Đokđurić

Foto: Građanska alijansa

Tekst je objavljen na portalu FOS media, na linku.